MAAIKE VAN DER HEIJDT

Docent en uitvoerend musicus fluit

Duo Flétny;
Maaike en Kees van der Heijdt

          Duo Flétny 

          De fluitisten Maaike en Kees van der Heijdt bespelen behalve de                bekende dwarsfluit ook piccolo, altfluit en basfluit.
          Beiden zijn als fluitist verbonden aan Het Zeeuws Orkest. 

          Kees startte zijn opleiding op de Havo voor Muziek en dans van                het Rotterdams Conservatorium Codarts waar hij 5 jaar lang                    getraind werd door de solofluitisten van het Rotterdams                          Philharmonisch Orkest. Daarna heeft hij de vakstudie klassiek fluit            gevolgd aan het HKU Utrechts Conservatorium en behaalde                      vervolgens op hetzelfde instituut een Master of Music aan de
          Jazz & Pop afdeling, waarbij hij zich specialiseerde in het                          improviseren in klassieke muziek.
          Kees is als freelancer actief als docent, arrangeur en uitvoerend                musicus. 
“Doordat improviseren altijd in het hier en nu is, is het                improviseren van een klassiek werk de meest letterlijke manier                  om klassieke muziek actueel te maken.”
          Wij wisselen in onze programma’s het duo repertoire af met                      solowerken uit de literatuur en geïmproviseerde composities van              Kees van der Heijdt

Repertoire

Dansen en canons uit de Renaissance
J.S. Bach (1685 – 1750)
Inventies BWV 772-786

G.Ph. Telemann (1681 – 1761)
Sonates TWV 40 101-106
W.A. Mozart (1756 – 1791)
Duo’s KV 156 en 157
F. Mendelssohn (1809 – 1847)
Scherzo uit “Midzomernachtsdroom”
G. Rossini (1792 – 1868)
Ouverture “Barbier van Sevilla”
Ch. Koechlin (1867 – 1950)
Sonate opus 75
R. Escher (1912 – 1980)
Sonata opus 8