MAAIKE VAN DER HEIJDT

Docent en uitvoerend musicus fluit

Duo Flétny 

De fluitisten Maaike en Kees van der Heijdt bespelen behalve de               
bekende dwarsfluit ook piccolo, altfluit en basfluit.
Beiden zijn als fluitist verbonden aan Het Zeeuws Orkest. 

Kees startte zijn opleiding op de Havo voor Muziek en dans van               
het Rotterdams Conservatorium Codarts waar hij 5 jaar lang                   
getraind werd door de solofluitisten van het Rotterdams                         
Philharmonisch Orkest. Daarna heeft hij de vakstudie klassiek fluit           
gevolgd aan het HKU Utrechts Conservatorium en behaalde                     
vervolgens op hetzelfde instituut een Master of Music aan de
Jazz & Pop afdeling, waarbij hij zich specialiseerde in het                         
improviseren in klassieke muziek.
Kees is als freelancer actief als docent, arrangeur en uitvoerend               
musicus. 
“Doordat improviseren altijd in het hier en nu is, is het               
improviseren van een klassiek werk de meest letterlijke manier                 
om klassieke muziek actueel te maken.”
Wij wisselen in onze programma’s het duo repertoire af met                     
solowerken uit de literatuur en geïmproviseerde composities van             
Kees van der He
ijdt

Repertoire

Dansen en canons uit de Renaissance
J.S. Bach (1685 – 1750)
      -Inventies BWV 772-786

G.Ph. Telemann (1681 – 1761)
      -Sonates TWV 40 101-106
W.A. Mozart (1756 – 1791)
      -Duo’s KV 156 en 157
F. Mendelssohn (1809 – 1847)
      -Scherzo uit “Midzomernachtsdroom”
G. Rossini (1792 – 1868)
      -Ouverture “Barbier van Sevilla”
Ch. Koechlin (1867 – 1950)
      -Sonate opus 75
R. Escher (1912 – 1980)
      -Sonata opus 8